Sprievodný program

Každá deň na vás čakajú hudobné a tanečné vystúpenia na pódiu:

11.00 – 11.30 hod. – Thajské klasické tance

13.00 – 13.30 hod. – Jazzband

13.40 – 14.10 hod. – Thajské klasické tance

15.00 – 15.20 hod. – Thajské marionety

18.00 – 18.30 hod. – Jazzband

19.00 – 19.30 hod. – Thajské klasické tance