Pridané:

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB sa uskutoční v náhradnom jesennom termíne

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB, ktorý sa mal pôvodne uskutočniť od 13. do 15. mája 2020, sa v reakcii na súčasné opatrenia súvisiace so šírením ochorenia Covid-19 bude konať v termíne 28. – 30. októbra 2020.

Šírenie nebezpečného ochorenia má obrovský vplyv na každodenný život a bude mať významné dosahy na všetky odvetvia ekonomiky. Incheba robí maximum pre to, aby tieto vplyvy dokázala čo najviac eliminovať a v súčasnej dynamickej dobe pružne reagovať na všetky výzvy. Jednou z nich je aj zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, ktorý platí už od 10. marca.

Po dôkladnej úvahe, zhodnotení všetkých okolností, triezveho pohľadu na vývoj situácie spojenej so šírením ochorenia, prínosov pre vystavovateľov i verejnosť; z hľadiska frekvencie konania veľtrhu (iba každý druhý rok), a najmä po spoločnom rokovaní a vzájomnej dohode s vedením Ministerstva obrany SR, ktorého účasť na podujatí je významná z odborného i profesionálneho hľadiska, bol náhradný termín veľtrhu stanovený na koniec októbra 2020.

„Veríme, že naši vystavovatelia náhradný termín naplno využijú na predstavenie svojej činnosti, produktov a služieb a posilnenie svojej pozície, a že účasť na veľtrhu bude pre nich výzvou pre zorientovanie sa na trhu. Z našej strany urobíme všetko pre to, aby výhody účasti na veľtrhu mohli pocítiť čo najintenzívnejšie,“ uviedol Alexander Rozin, generálny riaditeľ spoločnosti Incheba.

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB, je dôležitou platformou pre spájanie produktov bezpečnostného a obranného priemyslu s inováciami v tejto oblasti. Jeho súčasťou sú aj otázky týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti a nových prístupov v prostredí ozbrojených síl a bezpečnostných zložiek. Veľtrh je tiež príležitosťou pre nadväzovanie a posilňovanie obchodných kontaktov na domácej a medzinárodnej úrovni a spoluprácu pri investičných projektoch v rámci krajín V4.