Pridané:

Jesenné veľtrhy a výstavy v Inchebe sa pre vyhlásenie núdzového stavu presúvajú

Veľtrhy a výstavy, ktoré sa mali v najbližšom období konať v bratislavskej Inchebe, sa v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu a ďalšími opatreniami na zabránenie šírenia nového koronavírusu presúvajú.

S účinnosťou od 1. októbra na Slovensku platí zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora presiahne tento počet, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva. Incheba v súčasnosti intenzívne vyhodnocuje všetky možnosti pre stanovenie náhradných termínov podujatí, o ktorých bude informovať hneď ako to bude možné.

„Verím, že naši vystavovatelia, ale aj návštevníci, informáciu o posune veľtrhov a výstav prijmú s pochopením. V maximálnej miere sme sa snažili o to, aby sa naplánované veľtrhy a výstavy mohli uskutočniť. Zároveň však musíme rešpektovať všetky opatrenia kompetentných autorít a riadiť sa nimi,“ uviedol Alexander Rozin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Incheba, a. s.

Incheba opakovane a dlhodobo poukazuje na to, že veľtrhy a výstavy majú svojím charakterom ďaleko od hromadných podujatí zábavného charakteru ako koncerty, vinobrania a festivaly. Naopak, logistikou a režimom sa podobajú na nákupné centrá, kde neexistuje kontrola počtu návštevníkov, a ich množstvo v interiéri doteraz tiež nikto nelimitoval. Veľtrhy sú vysoko odborné a obchodné podujatia, ktoré umožňujú do maximálnej miery dodržať všetky hygienické opatrenia vrátane rozostupov medzi návštevníkmi. „V krajinách ako Česko, Maďarsko a Poľsko už veľtrhy dostali výnimku a môžu sa realizovať. Privítali by sme, keby k rovnakému kroku prišlo aj na Slovensku, na základe čoho by sme mohli pokračovať v príprave podujatí,“ dodáva A. Rozin.

Aktuálna informácia o posune termínu sa týka veľtrhov Interbeauty, Esoterika, Biostyl,  Moddom a Bratislavské zberateľské dni. Minulý týždeň už Incheba na základe stretnutia s ministrom obrany SR informovala o presune veľtrhu IDEB, a to na marec 2021.