FLÓRA BRATISLAVA

flora 2016

Pozývame Vás na 37. ročník medzinárodného veľtrhu kvetín 
a záhradníctva FLÓRA BRATISLAVA

Informácie pre návštevníkov

Otváracie hodiny
štvrtok - sobota 9.00 - 19.00 h
nedeľa 9.00 - 18.00 

Vstupné
základné 5 Eur

zľavnené
 - deti od 6 do 15 rokov 3 Eur
 - študenti po predložení ISIC / indexu 3 Eur
 - občania nad 65 rokov po predložení občianskeho preukazu 3 Eur
 - ZŤP a ZŤP so sprievodom
   (zľavnené vstupné platí držiteľ preukazu aj sprevádzajúca osoba)
3 Eur

deti do 6 rokov vstup bezplatne
novinári, ktorí sa preukážu platným press preukazom (vizitka neumožňuje voľný vstup)    vstup bezplatne

Parkovné
pre držiteľa parkovacieho preukazu pre osobu s ŤZP 1 Eur
osobné vozidlo 5 Eur
úžitkové vozidlo 10 Eur
autobus 20 Eur

Priestory
hala B1, Bstred a B2
vonkajšia plocha pred halou A

Pre vystavovateľov: Prihláška Flóra 2016

Viac informácií: www.kulla.eu
Kontakt  +421 2 3301 4401