Pridané:

Výstavy Motocykel a Boat Show sa presúvajú na náhradný termín

Incheba Expo Bratislava v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadne výskytu ochorenia COVID-19 na Slovensku a v reakcii na udalosti uplynulých dní presúva výstavy Motocykel a Boat Show, ktoré sa mali uskutočniť od 12. do 15. marca, na náhradný termín.

Rozhodnutie o presunutí termínu výstav prichádza po zrelej úvahe s cieľom zodpovedne chrániť zdravie našich zamestnancov, vystavovateľov a návštevníkov. Už v uplynulých dňoch sme preventívne pristúpili k výrazne vyššej frekvencii čistenia a dezinfekcie spoločných priestorov a sociálnych zariadení a do priestorov, v ktorých sa konajú podujatia, sme inštalovali zariadenia s dezinfekčnými prostriedkami na osobnú hygienu.

Incheba si uvedomuje vážnosť situácie a pozorne sleduje pokyny kompetentných orgánov. Napriek tomu, že Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR nepristúpili k obmedzeniu hromadných podujatí, presunutie uvedených výstav na náhradný termín vzhľadom na aktuálnu situáciu vnímame ako potrebný prejav zodpovednosti voči verejnosti. Veríme, že naši vystavovatelia i návštevníci tento krok smerujúci k ochrane zdravia prijmú s pochopením.

Nový termín výstav bude zverejnený v najkratšom možnom čase na základe vývoja situácie.

Vstupenky na uvedené výstavy zakúpené cez Predpredaj.sk budú platné aj v náhradnom termíne. 

AKTUALIZÁCIA:

Úrad verejného zdravotníctva SR medzičasom vydal rozhodnutie, ktorým sa zakazuje organizácia akýchkoľvek hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej povahy s platnosťou do 23.03.2020.