Pridané:

Veľtrhy Coneco a Racioenergia sa presúvajú na náhradný termín

Milí vystavovatelia a návštevníci, dovoľte, aby sme vás informovali o ďalšom postupe v prípade medzinárodného veľtrhu stavebníctva Coneco a medzinárodného veľtrhu energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie Racioenergia, ktoré sú naplánované na termín 25. – 28. marca 2020.

V nadväznosti na preventívne a reštriktívne opatrenia prijaté 12. marca 2020 na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 nie je možné uvedené veľtrhy zorganizovať. Zároveň sme pristúpili k rozhodnutiu presunúť termín konania veľtrhov na dátum, ktorý umožní ich bezpečnú a bezproblémovú organizáciu a realizáciu.

V súčasnej neustále sa meniacej situácii vyvíjame maximálne úsilie na to, aby sme minimalizovali akékoľvek negatívne dosahy a veríme, že nový termín výstavy bude možné v závislosti od ďalšieho vývoja stanoviť čo najskôr.