Pridané:

Veľtrh obrannej techniky IDEB presunutý na august 2021

S ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a pretrvávajúcu neistotu vývoja preventívnych a reštriktívnych opatrení, po dôkladnej úvahe a najmä po konzultácii s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ktorého účasť je na podujatí významná, sa veľtrh obrannej techniky IDEB presúva na náhradný termín 25. – 27. augusta 2021.

Veríme, že v druhej polovici roka 2021 bude organizácia veľtrhu vzhľadom na plánovanú realizáciu očkovacej stratégie na Slovensku a v zahraničí  bezproblémová, a že sa uskutoční bez výrazných obmedzujúcich opatrení so štandardnou účasťou zahraničných firiem, zahraničných delegácií a návštevníkov.

Nový termín veľtrhu sa neprekrýva so žiadnou podobnou akciou v zahraničí.