Pridané:

V bratislavskej Petržalke môže vzniknúť nová zelená zóna s 3 tisíc stromami

Stromy chránia prostredie pred prehrievaním, pôsobia ako protihluková bariéra, vytvárajú útočisko pre mnohé živočíchy a skrášľujú prostredie. Nová zelená zóna, ktorá môže vzniknúť na pravej strane Dunaja, má potenciál výrazne prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju mesta.

 

Petržalský breh Dunaja môže v budúcnosti prejsť výraznou zmenou. Až 3 tisíc nových stromov v rámci zamýšľaného Dunajského parku a promenády by mohlo vyrásť v okolí výstaviska Incheba. Nová zelená zóna s 3 tisíc stromami tak môže do Bratislavy priniesť vysoko užitočný verejný priestor. Zóna je súčasťou projektu národného kultúrneho a kongresového centra, pričom Incheba je jedným z uchádzačov o dotáciu na jeho výstavbu.        

„Chceme na petržalskú stranu Dunaja priniesť viac života a vybudovať kvalitný a užitočný verejný priestor plný zelene, ktorý bude Bratislavčanom k dispozícii 365 dní v roku. Aj preto sme prišli s ideou tzv. zelenej zóny, ktorá okrem iného zahŕňa aj nový Dunajský park a promenádu. Našou víziou je zelená Incheba, ktorá bude plnohodnotným výstavno-kongresovým priestorom a verejno-spoločenským miestom, ktorý bude plnohodnotne slúžiť mestu a návštevníkom ďalšie generácie,“ povedal Alexander Rozin ml., výkonný riaditeľ Incheba, a. s.

Projekt národného kultúrneho a kongresového centra počíta aj s konceptom zelených striech, ktoré majú výrazne pozitívny vplyv na životné prostredie, a to aj vďaka úspore energií. Pri tvorbe projektu sa navyše myslelo aj na to, aby uhlíková stopa pri výstavbe a prevádzke kultúrneho a kongresového centra bola čo najnižšia. Zámerom je prispieť aj k uhlíkovej neutralite mesta Bratislava. Na tvorbu verejného priestoru so zelenou zónou Incheba oslovila svetoznáme newyorské architektonické štúdio, ktoré má na konte aj projekt Metropolitnej opery či Múzea moderného umenia v New Yorku.

„Sme presvedčení o tom, že novú zeleň by ocenili nielen Bratislavčania, ale aj účastníci kongresov, pre ktorých by nový park s výhľadmi na bratislavské dominanty predstavoval jedinečný zážitok. Naším spoločným cieľom je, aby sa Incheba aj vďaka projektu národného kultúrneho a kongresového centra ešte viac otvorila Bratislavčanom, prinášala im hodnotu a predovšetkým, aby bola čo najviac zelená. Dali sme si ambiciózny cieľ; s podporou štátu ho však dokážeme realizovať do úspešného konca,“ dodal Rozin.

Nová zelená zóna môže zlepšiť kvalitu ovzdušia, znížiť úroveň prašnosti a hluku a bude užitočným verejným priestorom. Bratislavčanom a návštevníkom hlavného mesta má slúžiť 365 dní v roku a má ambíciu stať sa novým obľúbeným miestom pre šport, relax a kultúru. Nielen pre účastníkov kongresov sú prínosom aj atraktívne výhľady na dominanty Bratislavy, pešia blízkosť historického centra, hotelov, reštaurácií a obchodov.