Pridané:

Očkovanie by sa mohlo urýchliť vďaka drive-in vakcinačnému centru

Prvé drive-in vakcinačné centrum na Slovensku by mohlo vzniknúť v bratislavskej Inchebe. Najväčšie slovenské výstavisko, ktoré v uplynulých dňoch ponúklo vláde pomocnú ruku pri zvládaní pandémie prostredníctvom zriadenia veľkokapacitného vakcinačného centra, je pripravené v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva či Bratislavským samosprávnym krajom realizovať tzv. drive-in model. Podľa skúseností zo zahraničia, najmä z Izraela či USA, ide o vysoko efektívnu cestu vakcinácie s mnohými benefitmi.

„Tzv. drive-in vakcinačné centrum môže pomôcť Slovensku na ceste za slobodou. Zo zahraničia zaznievajú údaje, že vďaka tomuto modelu môže zdravotník za víkend zaočkovať až 6 000 ľudí,“ uviedol Alexander Rozin ml., výkonný riaditeľ akciovej spoločnosti Incheba. Výstavisko Incheba disponuje rozsiahlym areálom, vďaka ktorému je možné zabezpečiť efektívne očkovanie z auta. Strategická poloha uprostred hlavného mesta s výborným dopravným napojením a dostatkom parkovacích miest sú predpokladom pre plynulosť vakcinácie bez zbytočného zdržania.

Samotná logistika očkovania z auta počíta so zriadením štyroch stanovíšť, resp. zastávok, ktoré by každý záujemca o očkovanie v aute absolvoval: po vjazde do areálu nasledujú zastávky na registráciu, vyšetrenie a pohovor s lekárom, samotné očkovanie a napokon 15-minútové zotrvanie v oddychovej zóne na vyčlenenom parkovisku. Tak ako v prípade klasického očkovania by si záujemcovia potrebné dokumenty ako poučenie a písomný súhlas pacienta o očkovaní, a anamnestický dotazník, vyplnili vopred. „Drive-in model vakcinácie so sebou prináša množstvo výhod. Okrem vysokého komfortu pre záujemcov o očkovanie vrátane ochrany pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, je to predovšetkým mimoriadne nízke riziko nákazy. Pacienti de facto ostávajú vo svojej bubline, ktorú predstavuje ich vozidlo, a neprichádzajú do styku s inými záujemcami o očkovanie,“ dodáva Alexander Rozin.

Popri drive-in vakcinačnom centre je Incheba pripravená zároveň vyčleniť priestory aj na účel štandardného očkovania pre peších po vzore takmer všetkých krajín EÚ, ktoré zriadili alebo zriaďujú očkovacie centrá práve v rámci výstavísk. Incheba okrem viac ako 50-ročných skúseností v organizovaní podujatí a projektov disponuje potrebným technickým vybavením a zázemím, a dokáže zabezpečiť vysoké hygienické štandardy potrebné na očkovanie a starostlivosť o pacientov. „Uvedomujeme si, že boj s pandémiou nie je jednoduchý, a že situáciu zvládneme jedine v prípade, že budeme zodpovední. V rámci našej spoločenskej zodpovednosti preto ponúkame Ministerstvu zdravotníctva a Bratislavskému samosprávnemu kraju zriadenie drive-in centra a priestorov na klasické očkovanie, len za úhradu nutných nákladov,“ uzatvára Alexander Rozin.

 

Vizualizácie vakcinačného centra pre peších: