Pridané:

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB sa uskutoční v náhradnom termíne

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB pôvodne naplánovaný na 13.-15.05.2020 sa v súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa šírenia ochorenia COVID-19 a opatreniami prijatými vládou SR bude konať v náhradnom termíne.

Incheba si ako organizátor veľtrhu uvedomuje závažnosť situácie a maximálne zodpovedne pristupuje k ochrane zdravia svojich návštevníkov, vystavovateľov i zamestnancov.

Vláda SR v uplynulom období okrem vyhlásenia mimoriadnej situácie prijala množstvo preventívnych a reštrikčných opatrení, ktoré majú zásadný vplyv na organizáciu každodenného života. Pre Inchebu je okrem iného smerodajná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR z 23.03.2020. Nakoľko sa prostredníctvom nej zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy s účinnosťou od 24.03.2020 až do odvolania, nie je možné veľtrh IDEB zrealizovať v pôvodnom termíne.

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB, ktorý sa v Inchebe koná každé dva roky, je dôležitou platformou pre spájanie produktov bezpečnostného a obranného priemyslu s inováciami v tejto oblasti. Jeho súčasťou sú aj otázky týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti a nových prístupov v prostredí ozbrojených síl a bezpečnostných zložiek. Veľtrh je tiež príležitosťou pre nadväzovanie a posilňovanie obchodných kontaktov na domácej a medzinárodnej úrovni a spoluprácu pri investičných projektoch v rámci krajín V4. Nový termín veľtrhu bude stanovený na základe vývoja situácie a po rokovaniach s Ministerstvom obrany SR, ktorého účasť na podujatí je významná z odborného i profesionálneho hľadiska.