Pridané:

Incheba žiada o zverejnenie kritérií, na základe ktorých sú posudzované projekty národného kultúrneho a kongresového centra

Posudzovanie výberu lokality a partnera pre výstavbu národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC) za desiatky miliónov eur zo štátneho rozpočtu nemá jasne definované a transparentné kritériá. „Vyzývame občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum, rovnako ako Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií, aby verejnosť informovali o tom, na základe ktorých kritérií boli a sú projekty hodnotené,“ uviedol Alexander Rozin ml., výkonný riaditeľ akciovej spoločnosti Incheba, ktorá je jedným z uchádzačov o vybudovanie kultúrneho a kongresového centra v Bratislave.

Občianske združenie NKKC v auguste 2021 predložilo Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) štúdiu uskutočniteľnosti pre vybudovanie národného kultúrneho a kongresového centra. Napriek tomu, že Incheba zástupcov združenia opakovane žiadala o poskytnutie informácií, na základe akých podkladov a kritérií bola uvedená štúdia spracovaná, konkrétnu odpoveď nedostala. Doteraz preto nie je jasné, či bol na posúdenie ÚHP vybraný jeden z projektov uchádzačov, alebo či bola štúdia spracovaná variantne. Inchebe doteraz nie sú známe ani hodnotiace kritériá, na základe ktorých bude ÚHP štúdiu uskutočniteľnosti posudzovať.

Incheba zároveň žiada, aby v rámci hodnotenia bola braná do úvahy aj ekologická a environmentálna hodnota projektov. Dopady ekologickej a klimatickej krízy pociťujeme už dnes v podobe extrémnych teplôt či ničivých záplav a je mimoriadne dôležité, aby nové projekty zohľadňovali stratégie boja proti klimatickej kríze ako sú vytváranie a udržiavanie zelených plôch, efektívne narábanie s odpadovou vodou či zlepšovanie ekologickej efektívnosti budov. Cieľom Incheby je prostredníctvom projektu NKKC prispieť k uhlíkovej neutralite Bratislavy.

Dôležitým kritériom výberu lokality pre NKKC však nepochybne musí byť najmä finančná stránka projektu, a to aj s ohľadom na zvýšené výdavky zo štátneho rozpočtu spôsobené pandémiou koronavírusu. Vláda na rok 2021 predpokladá deficit štátneho rozpočtu na úrovni 11,8 mld. eur (oproti 7,76 mld. eur v roku 2020 a 2,2 mld. eur v roku 2019).

Incheba preto okrem pôvodného verejne prezentovaného návrhu NKKC predložila Útvaru hodnoty za peniaze MF SR na posúdenie aj projekt, vďaka ktorému je možné špičkovú multifunkčnú halu s najmodernejším technickým vybavením zrealizovať za polovičnú sumu oproti pôvodne plánovaným 60 miliónom eur. Alternatívny návrh vychádza zo skutočnosti, že kultúrno-kongresová hala so štátom požadovanou kapacitou už v Bratislave existuje, a to práve v Inchebe.

Zamýšľaná renovácia Expo Areny počíta okrem špičkového vybavenia aj s konceptom prístupných zelených striech, ktoré majú výrazne pozitívny vplyv na životné prostredie. Chýbať nemajú atraktívne vodné plochy, priestor pre cyklistov, umenie a kultúru, vďaka čomu môže verejný priestor rovnako dobre slúžiť všetkým obyvateľom a návštevníkom mesta.

Vďaka unikátnym riešeniam renovácie je možné ušetriť značné množstvo financií zo štátneho rozpočtu a urýchliť vybudovanie NKKC, vďaka čomu Bratislava a Slovenská republika môžu ťažiť z nových priestorov omnoho rýchlejšie. Na dosiahnutí špičkového výsledku sa budú podieľať architekti newyorského štúdia Diller Scofidio + Renfro, ktorí si na spoluprácu prizvali krajinných architektov zo štúdia Hargreaves Jones, pričom obe štúdiá majú povesť popredných svetových odborníkov na architektúru a verejné priestory. Incheba verí, že minimálne búracie zásahy, úcta k pôvodnej hodnotnej architektúre, ekologická udržateľnosť a výrazná úspora verejných financií sú faktormi, ktoré pri rozhodovaní o lokalite pre NKKC zavážia, a že Ministerstvo financií bude mať pri racionálnom výbere dôležité slovo.