Pridané:

Incheba Expo Bratislava ponúka vláde SR priestory pre zriadenie vakcinačného centra, nemocnice, a priestory na okamžité využitie pre krízové situácie

V týchto dňoch uplynul rok od momentu, keď na Slovensku začal platiť zákaz usporadúvať a organizovať hromadné podujatia, ktorý okrem spoločenských, kultúrnych či športových podujatí výrazne zasiahol predovšetkým veľtrhy a výstavy. Napriek kritickej situácii, v ktorej sa výstavníctvo aktuálne nachádza, je najväčšie slovenské výstavisko Incheba pripravené pomôcť v náročnej situácii a ponúka kompetentným autoritám pomoc pri zvládaní pandémie prostredníctvom zriadenia veľkokapacitného vakcinačného centra, prípadne dočasnej nemocnice. „Uvedomujeme si, že súčasná pandémia nemusí byť posledná. Priestory, ktorými disponujeme, majú unikátne logistické, bezpečnostné a materiálne kapacity, a štátu ich ponúkame na okamžité využitie. Zároveň uvažujeme do budúcna vyčleniť časť priestorov – po dohode s vládou SR – pre mimoriadne krízové situácie zdravotného alebo iného charakteru,“ uviedol Alexander Rozin ml., člen predstavenstva a výkonný riaditeľ Incheba, a. s.

Rok 2020 bol pre výstavisko Incheba, ako aj celý segment výstavníctva, mimoriadne náročný.

Práve veľtrhy a výstavy spoločne s ďalšími podujatiami boli prvými protiepidemickými opatreniami v marci 2020 zakázané, a tento stav trvá dodnes – na rozdiel od gastronómie a cestovného ruchu, ktoré mohli počas minulého roka s obmedzeniami fungovať, alebo od nákupných centier, ktoré boli väčšinu minulého roka otvorené.

Pandémia koronavírusu a protiepidemické opatrenia sa tak podpísali pod to, že príjmy Incheby z hlavnej činnosti sú takmer nulové, no záväzky si musí plniť aj naďalej. Incheba navyše dlhodobo upozorňuje, že veľtrhy a výstavy sú vo väčšine odborné a špecializované podujatia, ktoré na rozdiel od hromadných podujatí zábavného charakteru umožňujú v maximálnej miere dodržiavať všetky protiepidemické zásady ako sú vzájomné odstupy, dezinfekcia, vetranie, kontrolovaný počet návštevníkov v interiéri a podobne. „Veríme, že so zlepšením epidemickej situácie vláda tieto argumenty uzná. Naše priestory sú, navyše, koncipované spôsobom, ktorý pomáha k zamedzeniu šírenia ochorenia Covid-19,“ dodal Alexander Rozin.

 Napriek náročnej situácii, ktorá postihla segment výstavníctva, sa Incheba rozhodla ponúknuť štátu pomoc prostredníctvom priestorov na zriadenie veľkokapacitného vakcinačného centra, a to po vzore takmer všetkých krajín Európskej únie, ktoré zriadili alebo zriaďujú vakcinačné centrá práve v rámci výstavných komplexov. V prípade potreby je Incheba pripravená vyčleniť priestory aj na zriadenie centra pre diagnostiku či starostlivosť o pacientov s ochorením Covid-19, a to s ohľadom na vysoký počet hospitalizovaných osôb a napätú situáciu v nemocniciach.

„Verím, že vláda urobí všetko pre to, aby boj s pandémiou dokázala zvládnuť. Aj preto ponúkame priestory výstaviska na zriadenie veľkokapacitného vakcinačného centra, či zdravotníckeho centra, resp. dočasnej nemocnice, len za úhradu nákladov. Uvedomujeme si, že situáciu môžeme zvládnuť len v prípade, ak si pomôžeme navzájom,“ uzavrel Alexander Rozin.

Pre zastrešenie ponúkaných možností má Incheba všetky predpoklady: strategickú polohu uprostred hlavného mesta s výborným dopravným napojením a dostatkom parkovacích miest, vysokú kapacitu, možnosť zabezpečiť efektívnu logistiku, hygienické štandardy potrebné na očkovanie a starostlivosť o pacientov, a v neposlednom rade viac ako 50-ročné skúsenosti v oblasti organizovania podujatí.