Ocenenia na veľtrhu IDEB

Počas medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB boli odbornou komisiou ocenené exponáty, prihlásené do súťaže, cenou PRIX IDEB 2018 a GRAND PRIX IDEB 2018. Prihlásených bolo spolu 15 exponátov, výsledky nájdete tu: Ocenené exponáty GRAND PRIX IDEB 2018

Oceneným exponátom a ich vystavovateľom gratulujeme.