Nový špecializovaný veľtrh LABOR-TESTEXPO

Špecializovaný veľtrh LABOR-TESTEXPO, ktorý je orientovaný na laboratórnu techniku, testovanie a skúšobníctvo sa koná po prvýkrát v termíne 8.- 9.11.2012.  Jeho motto: "Laboratóriá pre vývoj riešení" vystihuje orientáciu veľtrhu  na chémiu a život okolo nás.

Deň bez chémie? Komfort pre život, alebo práve naopak, jeho ohrozenie. Odpoveď sa pokúsime nájsť na pripravovanom veľtrhu, ktorý je zvýraznením práce laboratórií pri kontrole, analýze až k vývoju nových progresívnych materiálov a technológii, ktoré robia život lepším. Profil podujatia dopĺňa  skúšobníctvo a testovanie. Ide o segment, ktorý sa dotýka celého spektra nášho života a aj ponuka tomu zodpovedá. V spolupráci s odbornými partnermi sme pripravili zaujímavý odborný program , ktorý reaguje na programové vyhlásenie vlády o podpore technických a prírodných študijných odborov a chémia medzi ne patrí. Biotechnológie  a nanotechnológie dnes menia svet, chémia pomáha pri vývoji nových liečiv. Veľmi zaujímavý program so zameraním na kontrolu bezpečnosti potravín pripravili Úrad verejného zdravotníctva SR a Štátny veterinárny a potravinový ústav. Veľtrh sa bude konať v dvojročnom cykle.