Vzduchotechnik s.r.o.

Společnost Vzduchotechnik, která se dlouhodobě specializuje na výrobu CBRN filtroventilačních zařízení, jež jsou srdcem každého krytu a bunkru, se nově představí také na veletrhu IDEB 2023. Společnost v souvislosti s válkou na Ukrajině reaguje vývojem nových účinných technologií pro ochranu civilního obyvatelstva, ale také vojenských složek. Představeny budou jak technologie pro velkokapacitní kryty, tak nově malokapacitní řešení určená pro privátní klientelu, která má zájem zbudovat si kryt na svém pozemku.

Vzduchotechnik je ve spolupráci s partnery schopen zejména:

  • Realizovat výstavbu nových malokapacitních a velkokapacitních podzemních krytů a bunkrů odolných proti výbuchům, chemickým, radiačním a biologickým hrozbám
  • Repasovat stávající kryty civilní obrany
  • Vybavit kryty a bunkry odpovídajícími filtroventilačními systémy
  • Vybavit tato místa filtračními systémy vody a zálohami energie
  • Vybavit místa bezpečnostními balistickými a protitlakovými dveřmi a jinými uzávěry
  • Dodat technologie pro měření radiace, nebezpečných a bojových látek v ovzduší
  • Vybavit prostor dekontaminační místností
  • Dodat ochranné oděvy a ochranné prostředky dýchacích cest

Mnoho produktů a komponent je testováno a certifikováno dle mezinárodních standardů.