Umelecká dielňa Petra Adamczyka

Umelecká dielňa Petra Adamczyka

Výrobca a vývozca ikon, krížov a ďalších náboženských výrobkov, antických predmetov aj na individuálne objednávky.