UKOVMI s. r. o.

Firma Ukovmi ponúka, kompletné kováčske práce pre kostoly, kaplnky, pútnické miesta atď.

Na obrázku sa nachádza kaplnka a relikvia sv. Barbory pri vstupe na Kríž Butkov – skalné sanktuarium Božieho Milosrdenstva.