Thermico

Thermico – špecializovaný predajca v rámci vzduchového vyhrievania, rekuperácie a klimatizácie v sakrálnych objektoch.

Vzduchové vyhrievanie je inštaláciou, ktorá po celý rok zaisťuje v kostole pohodlnú teplotu, v zime vyhrieva av lete chladí, a navyše po celý rok prevetráva priestor. Je to multifunkčný systém podporujúci fungovanie farnosti po celý rok.