T-Industry, s.r.o.

BARMAN – Zariadenie na polohovanie figuríny na výcvik streľby

Špeciálne výcvikové zariadenie BARMAN je určené do tzv. CQB výcvikových priestorov, teda vnútorných strelníc imitujúcich nácvik streľby v bytových domoch, kanceláriách a pod. Vhodné je najmä pre nácvik zásahu špeciálnych jednotiek. Zariadenie sa umiestňuje za prekážky ako sú stoly, skrinky, stĺpy a pod., tak aby nebolo viditeľné. Následne sa postavenie figuríny aktivuje automaticky, podľa časového plánu alebo podľa aktivácie dverného/okenného kontaktu/senzoru. Figurína sa pohybuje zvislo a zároveň sa môže otáčať do strán v uhle 90°. Rovnako sa automaticky alebo diaľkovým ovládaním aktivuje streľba z paintballovej zbrane v smere narušenia chráneného priestoru, podľa aktivácie dverného/okenného senzoru, čo významným spôsobom vplýva na psychologický tlak osoby v procese výcviku. Jednou z hlavných výhod zariadenia je interaktivita výcviku pre špeciálne jednotky, nakoľko výcvik vie byť naprogramovaný tak, aby jednotky počas neho boli podrobené rôznym situáciám. Rovnako je výhodou, že zariadenie má v sebe integrované čidlo zásahov, podľa ktorého sa dá vyhodnotiť či bol BARMAN počas výcviku zasiahnutý.

 

Miesto: B1 307