Správa štátnych hmotných rezerv SR

Štátne hmotné rezervy predstavujú poslednú možnosť, ako ochrániť životy, zdravie a majetok obyvateľov Slovenskej republiky počas krízovej situácie, či mimoriadnej udalosti. V skladoch štátnych hmotných rezerv nájdete balenú vodu, lopaty, ale aj veľkokapacitné stany, či mostné konštrukcie. Takmer 10 tisíc rôznych položiek.

Pandémia, povodne, zrútený most, nedostatok ropy, energií, či potravín alebo vojna. Aj na to všetko sú pripravené sklady Správy štátnych hmotných rezerv SR.

Správa štátnych hmotných rezerv SR je ústredným orgánom štátnej správy. Jej primárnym poslaním je skladovanie, ochraňovanie, obmieňanie a v prípade vzniku krízovej situácie aj vyskladňovanie štátnych hmotných rezerv pre potreby orgánov krízového riadenia.