Siloe.design

Radi by sme odprezentovali Kolekciu Magnificat a Monštranciu Slnko medzi oblakmi. 

Kolekcia Magnificat 

Veľmi sme si priali vytvoriť dielko, ktoré by zasiahlo aj iné zmysly, ako len zrak. A keď sa dnes pozerám na kolekciu Magnificat, myslím, že táto idea sa pretavila do reality. Po niekoľkých mesiacoch tvorby sme zostavili interaktívne umelecké dielo zložené z jedenástich strieborných šperkov, na ktorých je možné zahrať si vlastnú skladbu. Ak pôjdeme ďalej môžeme povedať, že prináša pohladenie duše. Akýsi konkrétny kontakt s krásnom.

Vyžaduje pozastavenie sa v dnešnej rýchlej dobre. Je to dielko, ktoré chce ponúknuť chvíľu, aby sa človek mohol zamyslieť nad svojím životom.

Počas tvorby som si uvedomoval, že materstvo je aktuálna téma. Panna Mária je fantastickým vzorom a partnerom na rozhovor. Jej podmienky, do ktorých mala porodiť dieťa, vôbec neboli ideálne. Práve naopak. Vnímal som, že téma dieťatka je v rodinách mnohokrát citlivou témou. Je háklivou pre všetky rodiny, ktoré nemôžu otehotnieť, ktoré prišli o dieťatko, pre rodiny ktoré majú problém prijať dieťatko… je to aktuálnou témou aj pre všetkých ľudí, ktorí nenašli zatiaľ ani len vzťah a uvedomujú si, že čas je neúprosný. Je to téma, ktorá je spätá s každou ženou. A z pozície muža chcem povedať, že aj s každým mužom, lebo z nás sa stávajú otcovia.

Toto sú impulzy, ktoré mňa posúvali v tvorbe a modlitbe počas tvorby. Teraz si uvedomujem, že takéto dielo môže prehovárať ku všetkým ľuďom. A osloviť ich spôsobom, aký by som ja vôbec nedokázal vymyslieť. Myslím, že všetko ďalej si riadi už Boh sám. On vie, koho a ako osloví. Verím, že krása spojená s hudbou cez dotyk môže pohladiť ubolenú dušu.

Magnificat | Siloe.design

Slnko medzi oblakmi 

Monštrancia plná symboliky!

Mosadz, sklo a živý Boh uprostred.

Oblaky znázorňujú pozemský svet. Všetky naše bežné životné situácie. Vzťahy. Komplikácie. V tomto prípade symbolizujú aj naše pozemské cesty.

Všetci ľudia prežívajú svoje každodenné boje. Mnohokrát sa točíme dookola. Nedokážeme nájsť správne riešenia svojich problémov.

Ak by sme však dokázali pozrieť hore zistili by sme, že existuje slnko. Jednoznačne vieme, že niekde tam je. Občas cítime teplo. Vnímame svetlo, žiaru.

Ale až pri uprenom pohľade smerom k slnku sa nám podarí odhaliť cestu k nemu. Je priama. Rovná. Spojená z viacerých „prútov“, lebo k Bohu nikto nedôjde sám. Boh žije vo vzťahoch a túži aj po vzťahu s človekom. Boh vychádza človeku v ústrety a stretávajú sa na ceste. V konkrétnom bode. Ak človek chce, Boh prichádza. Vždy. Zas. A znova.

Tri lúče symbolizujú Najsvätejšiu Trojicu. Spoločenstvo v ktorom žije Boh. Lúče sú jasné. Rovné. Jednoznačné. Ako Božia moc a sila.

Slnko, Boh je uložený medzi oblakmi. Uprostred. Je centrom. Boh rozumie všetkému, čo prežívame. Jeho syn, Ježiš, bol skutočným človekom. Kráčal po našich cestách, prežíval vzťahy ako naše… ale stále bol jeho pohľad upretý hore.

Boh píše aj v krivých riadkoch rovno!

V spodnej časti vidíme kľúč. Je vytvorený zo žíl a symbolizuje to, že Boh má moc vliať svoje milosti skrze Ducha Svätého priamo do srdca človeka. Premieňať ho a ťahať jeho srdce k slnku, ktorým je on sám. Aby sme sa aj my mohli stať svetlom sveta.