Produkty od Farma oviec

Farma oviec vznikla v roku 1976 ako súčasť bývalého Agrokombinátu Liptov, Liptovská Osada a transformáciou v  roku 1994 vzniklo samostatné Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce, ktoré hospodári v pôdno – ekologickom horskom regióne Národných parkov Veľká Fatra (1054,53 ha) a Nízke Tatry (246,8 ha) o celkovej výmere 1 299,33 ha. Z tejto výmery je len 15,92 ha ornej pôdy. Vzhľadom na štruktúru ,druh, typ , rázovitosť a klimatické podmienky katastra hlavným cieľom stratégie podnikania  Poľnohospodárskeho družstva je:

  • chov oviec zošľachtená valaška – cca 2300 ks, výroba 100% ovčích  mliečnych výrobkov vo vlastnej mliekárni, produkcia plemenných baranov a jahničiek na ďalší chov, kompostovanie maštaľného hnoja, zachovanie a udržanie krajinotvornosti a rázu   Národných parkov, zachovanie biodiverzity, ochrana biotopov, agroturistika.

Cieľom Poľnohospodárskeho družstva  aj naďalej ako priority ostáva zachovanie rázu krajiny, krajinotvornosť a efektívnosť  v chove oviec s postupným rozvojom agroturistiky.