Nulaeurová bankovka od NUNOFIA s.r.o.

Aj v tomto roku sa bude na Bratislavských zberateľských dňoch exkluzívne predávať nuloeurová suvenírová eurobankovka v dvoch motívoch.

Prvým motívom je CHATAM SOFER.

V roku 2022 si pripomíname 260. výročie narodenia celosvetovo významného rabína Chatama Sofera, ktorý pôsobil na území dnešnej Bratislavy v prvej polovici 19. storočia a 20. výročie otvorenia ojedinelého múzea v rámci celého Slovenska, ktoré si pripomína tohto rabína svetového významu. Múzeum pôsobiace dojmom podzemných priestorov je známe po mnohé roky aj ako mauzóleum Chatama Sofera.

Autorom návrhu je Adrian Ferda.

Ústredným motívom je portrét rabína inšpirovaný dobovou grafikou z 2. polovice 19. stor. V ľavej časti je tzv. židovská časť vtedajšej Bratislavy v popredí dom dobrého pastiera v pozadí silueta už vyhoreného bratislavského hradu. V pravej časti sa nachádza Svatojurská synagóga kde pôsobil v časoch napoleonského obliehania Bratislavy.

Náklad: 3 000 ks

Cena: 3,- €

Druhým motívom je SPECIMEN.

Druhým zberateľským kúskom, ktorý bude k dispozícii na Bratislavských zberateľských dňoch, je euro souvenir vzor SPECIMEN, so slovenským emisným kódom. Ide o špeciálnu pretlač červenou farbou.
Štandardne sa pri bankovkách pretlač SPECIMEN používa na označenie bankového vzoru, ktorý poskytujú národné banky iným centrálnym bankám, ako vzor platidla pri nových emisiách. Bankovky takto označené a poskytnuté ako vzor, boli týmto spôsobom chránené proti prípadnému použitiu v platobnom styku.

SLOVAKIA – SPECIMEN
Náklad: 3000 ks
Cena: 5,- €
Termín predaja: 3.6.2022
Miesto predaja: Bratislavské zberateľské dni, Incheba Bratislava