Novinky od Klastra regionálneho rozvoja

ZaPOIsa.sk je iniciatíva aktívnych ľudí, ktorí venujú svoj čas pre dobro spoločnosti. Svojím pôsobením sa snažia k takýmto činom motivovať aj ďalších. Pri pomoci iným ľuďom alebo celým komunitám pamätajú na zásady fair-play. Tiež sú nápomocní pri propagácii najrôznejších akcií a spoločenských udalostí. Zameriavajú sa na aktivity organizované občianskymi združeniami, obcami, mestami alebo aj väčšími územnými celkami. ZaPOIsa.sk je otvorená komunita, do ktorej sa môže pridať každý, kto je ochotný urobiť niečo nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie.