Novinky od: Károly Bana

Numis Numismatics e-shop bol založený v Budapešti v roku 2016. Veľká, jedna z najväčších a najobsiahlejších ponúk v Maďarsku od 1 eura do 1 milióna. Každý zákazník je pre nás rovnako dôležitý. Nájdete našu prezentáciu na výstave pod menom Bana Károly, kde si budete môcť zakúpiť mnoho historických mincí, bankoviek a vojenských ocenení s množstvom kuriozít.