Novinka - Svetozár Plesník

Bude mať v ponuke poštové známky – špičkové anglické kolónie: