IVAK, s. r. o.

Prvý elektrický pohon zvona sme zrealizovali v roku 1965. Od tejto doby sme elektrifikovali viac než tisíc ďalších zvonov na Slovensku, ale aj v zahraničí.

V súčasnosti sme jediná technickou inšpekciou Slovenskej republiky oprávnená a certifikovaná zvonárska dielňa.

Máme patentovaný elektrický pohon zvonov, ktorý spočíva v bezkontaktovom snímaní polohy zvona. Ako jedna z troch firiem v Európe realizujeme zváranie prasknutých zvonov.