EVPÚ, a. s.

TURRA 40

Základná charakteristika veže TURRA 40:

  • Hmotnosť: 2500 kg – v závislosti od konfigurácie a stupňa balistickej ochrany
  • Rozmery:

– Dĺžka bez kanóna / s kanónom: 2250 mm / 4800 mm

– Výška / so zameriavačom veliteľa: 995 mm / 1385 mm

– Šírka/ s 2x MLP riadenými protitankovými strelami: 1700 mm / 2600 mm

  • Úroveň balistickej ochrany podľa STANAG 4569 – LEVEL 2

Výzbroj:

Hlavný kanón – kaliber 40 mm

– CTA40 (60 ks v zásobníku)

PTRS

– SPIKE LR/LR2 (2 x MLP ,4 ks pripravene na streľbu)

Guľomet

– NATO kaliber 7.62 mm (500 ks.7,62) / 12.7 mm

Dymové granáty

– Multispektrálny dymový granát GALIX 13 (8ks)

– Dymová clona v sektore 120°

Pohybové parametre:

Pohyb v azimute n x 360° (kontinuálne)

Rýchlosť v azimute ≥0,00125°/sek až do 40°/sek

Pohyb v elevácii -10°až +60°

Rýchlosť v elevácii  ≥0,0018°/sek až do 50°/sek

Pozorovací a zameriavací prístroj strelca:

Pozorovací a zameriavací pristroj strelca nie je mechanicky spriahnutý s kolískou kanóna. Umožňuje pozorovanie a vyhľadávanie cieľov a tiež presné manuálne sledovanie cieľa a streľbu na staticky alebo pohyblivý terč s vysokou pravdepodobnosťou zásahu aj keď je vozidlo v pohybe. Pozorovací a zameriavací pristroj obsahuje TV kameru, chladenú termovíznu kameru a laserový diaľkomer, ktoré sú umiestnene na manipulátore, čo umožňuje vystavenie balistiky bez vplyvu na obraz na obrazovke strelca.

Pozorovací a zameriavací prístroj veliteľa:

Panoramatický pozorovací a zameriavací pristroj veliteľa poskytuje nezávisle pozorovanie

a vyhľadávanie cieľov. Pozorovací a zameriavací pristroj veliteľa umožňuje tiež presné manuálne sledovanie cieľa a streľbu na staticky alebo pohyblivý terč s vysokou pravdepodobnosťou zásahu aj keď je vozidlo v pohybe. Pozorovací a zameriavací pristroj obsahuje TV kameru, chladenú termovíznu kameru a laserový diaľkomer, ktoré sú umiestnene na manipulátore.

Parametre pozorovacieho a zameriavacieho prístroja strelca a veliteľa:

Denná kamera

D/R/I 9 km / 4,7 km / 2,7 km

NFOV 1,7°

WFOV 57,8°

Termokamera

D/R/I 15 km / 7 km / 4 km

Typ Chladena – 640 x 480 InSb

NFOV 2°

WFOV 10°

Laserový diaľkomer

Typ Class 1M, oku bezpečný

Vlnová dĺžka 1.55 μm

Dosah ≥ 10 000 m NATO cieľ

TU

D/R/I 15 km / 7 km / 4 km

Typ Chladena – 640 x 480 InSb

NFOV 2°

WFOV 10°

Laserový diaľkomer

Typ Class 1M, oku bezpečny

Vlnova dĺžka 1.55 μm

Dosah ≥ 10 000 m NATO cieľ

 

TURRA 30 MK44 s LIGHT

Základná charakteristika veže TURRA 30 MK44 s LIGHT:

  • Hmotnosť: 1600 kg – bez munície
  • Rozmery:

– Dĺžka bez kanóna / s kanónom: 2345 mm / 4425 mm

– Výška / so zameriavač veliteľa / s MET senzorom : 930 mm / 1162 mm / 1212 mm

– Šírka/ s 2x MLP riadenými protitankovými strelami: 1700 mm / 2600 mm

  • Úroveň balistickej ochrany podľa STANAG 4569 – LEVEL 2

Výzbroj:

Hlavný kanón – kaliber 30 mm

– MK44 Stretch (110 ks horný pás, 110 ks dolný pás, spolu 220 ks)

PTRS

– SPIKE LR/LR2 (1 x MLP ,2 ks pripravene na streľbu)

Guľomet

– NATO kaliber 7.62 mm (600 ks.7,62) / 12.7 mm

Dymové granáty

– Multispektrálny dymový granát GALIX 13 (8ks)

– Dymová clona v sektore 120°

Pohybové parametre:

Pohyb v azimute n x 360° (kontinuálne)

Rýchlosť v azimute ≥0,00125°/sek až do 40°/sek

Pohyb v elevácii -10°až +70°

Rýchlosť v elevácii  ≥0,0018°/sek až do 50°/sek

Opakovateľné umiestnenie presnosti v oboch osiach ≤ ± 0,56 mrad

Pozorovací a zameriavací prístroj strelca:

Pozorovací a zameriavací pristroj strelca je mechanicky spriahnutý s kolískou kanóna. Umožňuje pozorovanie a vyhľadávanie cieľov a tiež presné manuálne sledovanie cieľa a streľbu na staticky alebo pohyblivý terč s vysokou pravdepodobnosťou zásahu aj keď je vozidlo v pohybe. Pozorovací a zameriavací pristroj obsahuje TV kameru, chladenú termovíznu kameru a laserový diaľkomer.

Pozorovací a zameriavací prístroj veliteľa:

Panoramatický pozorovací a zameriavací pristroj veliteľa poskytuje nezávisle pozorovanie

a vyhľadávanie cieľov. Pozorovací a zameriavací pristroj veliteľa umožňuje tiež presné manuálne sledovanie cieľa a streľbu na staticky alebo pohyblivý terč s vysokou pravdepodobnosťou zásahu aj keď je vozidlo v pohybe. Pozorovací a zameriavací pristroj obsahuje TV kameru, chladenú termovíznu kameru a laserový diaľkomer, ktoré sú umiestnene na manipulátore.

Parametre pozorovacieho a zameriavacieho prístroja strelca a veliteľa:

Denná kamera

D/R/I 9 km / 4,7 km / 2,7 km

NFOV 1,7°

WFOV 57,8°

Termokamera

D/R/I 15 km / 7 km / 4 km

Typ Chladena – 640 x 480 InSb

NFOV 2°

WFOV 10°

Laserový diaľkomer

Typ Class 1M, oku bezpečny

Vlnova dĺžka 1.55 μm

Dosah ≥ 10 000 m NATO cieľ

Výrobná technológia

Kľúčové komponenty zbraňovej stanice TURRA 30 MK44S LIGHT sú vyrobené CNC obrábaním s využitím 3d dát z CAD systémov, čo zaručuje vysokú kvalitu a presnosť funkčných plôch. Zváranie kovových dielov je realizované výlučne metódu zvárania v ochrannej atmosfére (TIG, MIG).

Spôsob používania

TURRA 30 MK44S LIGHT je diaľkovo ovládaná veža, pracovisko strelca a veliteľa môže byť umiestnené kdekoľvek  v kabíne vozidla, zároveň je možné muníciu pre kanón a guľomet dopĺňať z priestoru vozidla.

Rozsah využívania

TURRA 30 MK44S LIGHT je diaľkovo ovládaná veža navrhnutá tak, aby ju bolo možné integrovať na rôzne typy obrnených vozidiel na kolesovom alebo pásovom podvozku. Je určená na likvidáciu živej sily, bojových vozidiel a nízko letiacich cieľov.

Vplyv na životné prostredie

Všetky komponenty boli vyrobené modernými technológiami s ohľadom na čo najnižšiu environmentálnu záťaž a z materiálov, ktoré je možné recyklovať.

Novosť na trhu

TURRA 30 MK44S LIGHT je diaľkovo ovládaná zbraňová stanica, ktorej základný rám a kolíska sú vyrobená z duralu, vďaka čomu bola redukovaná hmotnosť. Tuhosť všetkých komponentov základného rámu a kolísky bola analyzovaná metódou konečných prvkov a tvar bol optimalizovaný tak, aby nedošlo ku zníženiu celkovej tuhosti a teda zvýšeniu rozptylu zásahov pri streľbe plnou kadenciou zbrane MK44 Stretch. Na ochranu kľúčových častí bol použitý kompozitný pancier vyznačujúci sa nízkou hmotnosťou na m2 certifikovaný pre stupeň LEVEL 2 podľa STANAG 4569.

Náklady na životný cyklus

V priebehu životného cyklu veže TURRA 30 MK44S LIGHT nie je nutný žiadny rozsiahly pozáručný servis.

Spoľahlivosť a udržovateľnosť

Pri návrhu vežového kompletu TURRA 30 MK44S LIGHT pracovníci EVPÚ, a.s. čerpali z bohatých skúseností z prevádzky a údržby vežového kompletu TURRA 30, ktorý je zaradený do výzbroje ASR, vďaka čomu bolo dosiahnuté vysokej spoľahlivosti a jednoduchej údržby vežového kompletu TURRA 30 MK44S LIGHT.

Nároky na obsluhu

Vežový komplet je vybavený moderným systémom riadenia paľby, ktorý zabezpečuje automatizáciu rutinných činností strelca a veliteľa, čo znižuje nároky na obsluhu vežového kompletu.