Česká Centra

Výstava, na ktorej nič nie je?

Česká republika je domovom mnohých významných vedcov, mysliteľov a inovátorov, je kolískou zásadných objavov a vynálezov v mnohých oblastiach ľudského bádania a vedenia, ktoré  ovplyvňujú životy ľudí po celom svete. Ako poctu týmto osobnostiam pripravilo české centrum pozoruhodnú interaktívnu výstavu Czech Innovation Expo.

Výstava Czech Innovation Expo predstavuje storočnú históriu zeme v oblasti výskumu a vedy, tradičné, celosvetovo uznávané priemyselné značky, ale tiež novú, nastupujúcu generáciu predstaviteľov vedeckého, inovatívneho a podnikateľského prostredia.

Czech Innovation Expo vychádza z prepojenia interaktívneho a audiovizuálneho umenia, designu a nových trendov v inovačných oblastiach českej spoločnosti. Obsah výstavy je prezentovaný prostredníctvom najmodernejších technológií na základe augmentovej a virtuálnej reality.

Inovatívne pojatá expozícia predstavuje najvýznamnejšie osobnosti českého priemyslu a vedy minulého storočia. Na prvý pohľad ponúka táto výstava abstraktnú hru tvarov na stenách a drevených prepravných bedniach. Obsah expozície sa ukáže až pri použití tabletov a smartfónov vybavených aplikáciou pre rozšírenú realitu. Projekt taktiež mapuje inovačný ekosystém Českej republiky a ako bonus ponúka možnosť stretnúť sa s nežijúcimi vedcami. V Českej  republike má tento projekt prispievať k zvyšovaniu českej národnej hrdosti a vo svete je dobrým základom pre prezentáciu Českej republiky ako kreatívnej a modernej krajiny.