Centrála cestovného ruchu Olomouckého kraje

Znovuotevření Arcidiecézního muzea v Olomouci

Po rekonstrukci se opět otevíra unikátní Arcidiecézní muzum Olomouc a představuje nejen rozšíření stávajících expozic, ale především novou stálou expozici – Zde se nacházíte. Svatováclavské návrší v proměnách staletí. Její velká část bude patřit novým médiím a digitálnímu obsahu – např. virtuální vizualizace prostoru svatováclavského návrší – v pravěku, středověku a novověku, nebo např. edukační místnost s virtuální herní konzolí, kde si budou moci zájemci vyzkoušet stavbu katedrály.