Aliter Technologies, a. s.

Aliter Technologies predstaví odbornej verejnosti niekoľko nových technologických riešení,  ako je napr. prenosný IKT modul pre rýchle vybudovanie dočasného miesta riadenia v extrémnych podmienkach, B2R Manet IP rádio umožňujúce vysokorýchlostnú rádiovú komunikáciu pre taktické jednotky, ako aj 2. generáciu virtuálneho stožiara VIMA (Virtual mast) a vzdušného monitorovacieho prostriedku SILWA (Silent Watcher) a iné.

 

VIMA 2.0 (Virtual Mast) je riešenie náhrady klasických mechanických stožiarov, ktoré sú používané ako nosiče kamier, antén, rádií a prípadne aj iných zariadení a senzorov pri ich taktickom nasadení.

VIMA zlučuje moderné technológie s požiadavkami zákazníka na rýchle vybudovanie  miest, kde je nutné zabezpečiť umiestnenie zariadení rôznych typov ako sú napr. rádio, kamera a pod. do vyššej výšky ako je výška mechanických stožiarov, čím sa dosiahne  maximálna efektivita využitia týchto zariadení.

VIMA dokáže poskytnúť podporu v oblasti boja proti terorizmu, pri vysokorizikových zásahoch (vrátane zvýšeného rádiového pokrytia), pri monitoringu pohraničných oblastí alebo dopravnej premávky, či pri monitorovaní kultúrnych a športových udalostí.

Výhody VIMA oproti iným produktom:

Vyššie, rýchlejšie, kdekoľvek. Tri kľúčové vlastnosti produktu udávajú aj výhody voči produktom, ktoré je schopná VIMA nahradiť. V porovnaní s mechanickým stožiarom VIMA vyletí niekoľko násobne vyššie, na uvedenie do prevádzky stačí jedna osoba (vs. celý team pri mechanickom stožiari), po vzlietnutí je bezpilotná a je možné ju uviesť do prevádzky takmer kdekoľvek. Výhody produktu sú aplikovateľné aj v ďalších oblastiach jej využitia, nielen pri nahradení mechanického stožiara, ale napríklad pri prírodnej katastrofe alebo monitorovaní davu ľudí. V neposlednom rade je jednou z kľúčových výhod integrácia VIMA s nespočetným množstvom technologických zariadení, ktoré produktu umožňujú naozaj širokospektrálne využitie.

SILWA 2.0 (Silent Watcher)

Riešenie bezpilotnej vzducholode SILWA ponúka jedinečnú platformu inteligentného vzdušného monitorovacieho prostriedku, ktorý  poskytuje unikátne možnosti bezhlučného a dlhodobého pozorovania a prieskumu vrátane pohybu nad husto zastavanými oblasťami. Riešenie môže používať rôzne typy užitočnej záťaže.  Jedným z nich je duálna EO/IR kamera so stabilizáciou obrazu a s bohatým softvérovým vybavením poskytujúcim funkcie zachytenia, automatického sledovania a priblíženia objektu, čítania evidenčných značiek vozidiel, indikácie pohybujúcich sa cieľov, záznamu videa,  ako aj ďalšie funkcionality. Samozrejmosťou je používateľsky jednoduché riadenie vzducholode s možnosťou sledovania jej pohybu na mapovom podklade, pohybu na vopred určené pozície, a pod.

Bezpilotná vzducholoď je ideálnym prostriedkom pri riešení krízových udalostí civilného aj  vojenského charakteru. Vďaka rádiovému systému s veľkou prenosovou kapacitou je možné vzducholoď používať aj ako rádiový retranslačný bod pre zvýšenie dosahu rádiovej komunikácie v danom priestore.

Nová verzia SILWA 2.0 má väčší objem, unesie väčšiu záťaž, má dlhší dolet, nový systém riadenia, autonómnu navigáciu, zvýšenú odolnosť mechanických prvkov ovládania, ako aj celý rad ďalších vylepšení.

Tešíme sa na Vás v hale B1 v stánku 203.