Airvolute

Autonómny dron Discovery Stribog pre civilné a taktické účely

  • Na rozdiel od klasických dronov je Discovery Stribog vybavený umelou inteligenciou, vďaka ktorej dokáže plniť autonómne misie bez ľudského pilotovania, a to aj bez GNSS a rádiového signálu.
  • Vyniká schopnosťou identifikovať rôzne typy objektov v priestore vrátane osôb alebo vozidiel (Object detection). Pri identifikácii objektu okamžite upozorňuje operátora.
  • Je prispôsobený na simultánnu lokalizáciu a mapovanie (SLAM) ako aj kolaboratívne prehľadávanie terénu v rojoch (SWARM).
  • V autonómnom letovom režime je samozrejmosťou inteligentné vyhýbanie sa prekážkam (Obstacle avoidance) a kontrola bezpečnosti terénu pred pristátím (Safe landing).
  • Vďaka modulárnemu dizajnu podporuje Discovery Stribog množstvo typov záťaže a vybavenia od rôznych výrobcov (NextVision, Hesai, Workswell, Flir Hadron, atď.).
  • Mozgom drona je autopilot DroneCore 2.0 s otvorenou architektúrou, ktorá vývojárom umožňuje pridávať ďalšie doplnkové moduly a aplikácie pre rôzne účely.
  • Vozidlo spĺňa predpoklady pre interoperabilitu v rámci NATO a zabezpečenie súladu s príslušnými normami, najmä STANAG 4586.