Incheba Expo Bratislava

Úsmev ako dar 2019

Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar je najstarší benefičný koncert na Slovensku i v strednej Európe. Koncertu sa každoročne zúčastňuje približne 1000 detí z detských domovov a náhradných rodín z celého Slovenska. Už v poradí 37. ročník podporia známi umelci, moderátori, speváci, herci a tanečníci. Koncert má najmä osvetovú myšlienku, ktorá napomáha riešiť problematiku náhradnej starostlivosti, resp. ponúka systematické riešenia pomoci deťom žijúcim v detských domovoch a náhradných rodinách na Slovensku. Šíri myšlienku dôležitosti napĺňať deťom potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, súrodeneckých väzieb, potrebu bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných. “Úsmev” prináša na Vianoce každoročne svojim divákom program plný emócií a radosti so šľachetným poslaním.