Incheba Expo Bratislava

GODZONE TOUR

27. 10. 2023

Godzone tour je spojením originálneho hudobno-tanečného programu, jedinečných príbehov ľudí, inovatívnej video produkcie a divadelnej show, ktoré sa uskutoční v šiestich mestách Slovenska i Českej republiky. Je podujatím „Novej evanjelizácie“, ktorá sa snaží šíriť vieru v Ježiša Krista a pomôcť ľuďom doceniť to, kto je Ježiš, čo urobil a čo stále robí. Počas večerného programu na štadiónoch a v športových halách výstúpia rôzny umelci i známe kresťanské zoskupenia. Vstup na podujatie je zadarmo.

Viac info na:

https://tour.godzone.sk