Incheba Expo Bratislava

Festival vedy a techniky AMAVET

26. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023

Celoštátne finále súťaže sa uskutoční 9. a 10. novembra 2023.

Na finále súťaže stretnete desiatky mladých ľudí – žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa vo svojom voľnom čase neúnavne venovali tvorbe „vedátorského“ projektu a postúpili z krajských kôl súťaže do Bratislavy. Najlepšie projekty postupujú na najväčšie svetové súťaže a prehliadky.

Program podujatia:

9.11.2023 Prezentácie súťažných projektov žiakov pre verejnosť, hodnotenie projektov

10.11.2023 Prezentácia súťažných projektov, vyhodnotenie

Otváracie hodiny:

štvrtok – piatok            9:00 – 19:00

Vstupné:

Festival vedy a techniky je prepojený s knižným veľtrhom Bibliotéka a výstavou Minerály Bratislava. Na podujatie sa platí vstupné vo výške vstupného na Bibliotéku a Minerály Bratislava:

Základné – 7 €

Žiaci a študenti – 3 € (Do 26 rokov; nutné sa preukázať dokladom o štúdiu)

Pedagogický dozor – bezplatne (So skupinou 10 a viac žiakov a ich menným zoznamom)

ŤZP a ŤZP/S – 3€ (Zľavnené vstupné platí držiteľ preukazu aj sprevádzajúca osoba)

Viac info:

Domov – Festival vedy a techniky AMAVET