Pridané:

Zahraničné delegácie na veľtrhu IDEB

Od 10. do 12. mája sa v Inchebe uskutoční medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB, ktorý je významným podujatím nielen z hľadiska prezentácie obrannej techniky, ale aj dôležitou príležitosťou na posilnenie spolupráce v otázkach bezpečnosti a na hľadanie efektívnych riešení v oblasti obrany, bezpečnosti a zahraničnej politiky.

Dôležitosť a vysokú úroveň IDEBu potvrdzuje aj silná účasť vysokých politických predstaviteľov, významných predstaviteľov rezortov obrany a zahraničných delegácií. V tomto roku plánujú IDEB navštíviť nasledujúce zahraničné delegácie:

Agentúra NATO NSPA

Česká republika

Francúzsko

Fínsko

Grécko

Chorvátsko

India

Izrael

Južná Kórea

Srbsko

Španielsko

Švédsko

Rakúsko

Turecko