Pridané:

Veľtrhy Coneco a Racioenergia presunuté na náhradný termín

Veľtrhy stavebníctva a energetickej efektívnosti, ktoré boli naplánované na marec 2021, sa s ohľadom na pretrvávajúcu kritickú epidemickú situáciu na Slovensku a v zahraničí a súvisiace preventívne a reštriktívne opatrenia presúvajú. Náhradný termín bude stanovený po dôkladnom vyhodnotení s prihliadnutím na vývoj situácie súvisiacej so šírením ochorenia Covid-19.

Aktuálna situácia v súčasnosti neumožňuje usporiadanie veľtrhov a výstav, a na základe aktuálneho stavu je zrejmé, že ani v nasledujúcich týždňoch nepríde k uvoľneniu opatrení. Z toho dôvodu boli veľtrhy Coneco a Racioenergia posunuté, pričom o náhradnom termíne bude Incheba informovať hneď ako to bude možné.

Incheba už od minulého roka kontinuálne apeluje na kompetentné orgány a robí maximum pre to, aby veľtrhy a výstavy bolo možné pri zlepšení epidemickej situácie organizovať tak ako tomu bolo v niektorých zahraničných krajinách.

Veríme, že naše argumenty budú vypočuté, a že so zlepšením situácie príde možnosť usporadúvať tieto – v drvivej väčšine – špecializované obchodné podujatia.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie s Vami.