Pridané:

Veľtrh Coneco symbolicky otvoril stavebnú sezónu

Medzinárodné veľtrhy stavebníctva a racionalizácie využitia energie Coneco (41. ročník) a Racioenergia (30. ročník) v bratislavskej Inchebe počas štyroch dní od 23. do 26. marca predstavili aktuálne trendy a novinky v segmente stavebníctva, symbolicky otvorili stavebnú sezónu a privítali 34 273 návštevníkov. Tým sa predstavilo takmer 200 vystavovateľov zo siedmich krajín vrátane odborných združení, organizácií a cechov pôsobiacich v segmente stavebníctva.

Veľtrhy svojím zameraním, ale aj portfóliom vystavovateľov odrážali zmenu a nové trendy, ktorými stavebníctvo prechádza pre pandémiu koronavírusu: zvýšený dôraz na ochranu zdravia, úspora energií a udržateľnosť, ale aj kumulovanie funkcií obytných priestorov. Návštevníci mohli spoznať ponuku technológií, konštrukcií, stavebných materiálov a komponentov, technické zariadenie budov, ale aj vnútorné vybavenie vrátane dizajnových prvkov do interiéru. Samozrejmosťou boli drevodomy, pasívne domy, domy z keramických prefabrikátov a ďalšie riešenia zamerané na šetrenie energií. Partnerom tohtoročného veľtrhu bol Štátny fond rozvoja bývania, ktorý na Coneco priniesol aj výhodné úvery a ďalšie možnosti pre výhodnú kúpu a obnovu bytových domov či bytov.

„Pandémia mala dosah aj na zníženie produkcie v segmente stavebníctva. Otvorenie veľtrhov preto vnímame nielen ako pozitívny signál pre výstavníctvo, ale aj pre odvetvie stavebníctva a ďakujem vystavovateľom aj ďalším partnerom za to, že si v ešte stále náročnej dobe našli priestor na účasť na veľtrhoch,“ uviedol výkonný riaditeľ akciovej spoločnosti Incheba, Alexander Rozin ml.

Počas veľtrhov bol pripravený odborný sprievodný program venovaný aktuálnym témam v oblasti stavebníctva a architektúry. Zároveň boli udelené ocenenia najlepším exponátom, ktoré mohli vystavovatelia prihlásiť do hodnotenia odbornou  komisiou:

ZLATÁ PLAKETA CONECO 2022

  1. firma Internorm s.r.o.

výrobok: KF 510 nové plast-hliníkové okno

za unikátny typ kovania okna so špičkovými parametrami

  1. firma HELUZ cihlářský prumysl v.o.s.

výrobok: Silikátová disperzná malta HELUZ SIDI

za riešenie špeciálnej systémovej malty pre tenkú škáru muriva z HELUZ SIDI

  1. firma Makrowin, s.r.o.

výrobok: MAKROWIN HS ZERO

za inovatívne riešenie bezbariérových posuvných dverí

  1. firma Vertemax s.r.o.

výrobok: Alispercha

za komplexné riešenie bezpečnosti práce na stavbách zahrňujúce protipádový kotviaci systém pre osoby a materiál

 

ČESTNÉ UZNANIE CONECO 2022

  1. firma SCANROC, SE

výrobok: Prevetrávaná fasáda

za materiálové a technologické rozšírenie riešení odvetraných fasád z prírodných prvkov

 

ZLATÁ PLAKETA RACIOENERGIA 2022

  1. firma Clean Air Servis, s.r.o.

výrobok: VELIO UNI 125 W1

za nápadité spojenie úsporného osvetlenia a vzduchotechnickej výustky

  1. firma FIVING, s. r. o.

výrobok: VESNA 2000 HPC

za vysokú efektívnosť prevádzky kombináciou rekuperačného výmenníka s vysokou účinnosťou a reverzného tepelného čerpadla

 

ČESTNÉ UZNANIE RACIOENERGIA 2022

  1. firma TZB produkt, s.r.o.

výrobok: Vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou tepla Domekt R 400 V

za použitie rotačného výmenníka v menších rekuperačných jednotkách

  1. firma Fenix Slovensko, s. r. o.

výrobok: Domáce batériové úložisko HES 41

za zvyšovanie miery energetickej sebestačnosti domácností