Pridané:

Stanovisko k výberu lokality pre NKKC

Stanovisko Incheby k štúdii uskutočniteľnosti pre národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC)

 

Postup pracovnej skupiny, ktorá za najvhodnejšiu lokalitu pre vznik NKKC určila Trnavské mýto, považuje Incheba za netransparentný, neobjektívny a šitý na mieru pre jedného uchádzača. Od začiatku sme mali pocit, že náš projekt je vo výberovom konaní len do počtu. To, že sme sa výsledok dozvedeli z médií, a nie od občianskeho združenia NKKC, považujeme už len za vrchol celého procesu vyvolávajúceho pochybnosti:

  1. Incheba dlhodobo upozorňovala na to, že posudzovanie výberu lokality a partnera pre výstavbu NKKC za desiatky miliónov eur zo štátneho rozpočtu nemá jasne definované a transparentné kritériá. O ich zverejnenie sme opakovanie žiadali občianske združenie NKKC ako aj Útvar hodnoty za peniaze MF SR, avšak neúspešne.
  2. Zverejnená nikdy nebola ani analýza, na základe ktorej predchádzajúca vláda na svojom poslednom riadnom zasadnutí a bez verejnej diskusie schválila zámer uvoľniť desiatky miliónov eur zo štátneho rozpočtu na NKKC. Analýzu si objednalo občianske združenie NKKC u spoločnosti E&Y a Pellegriniho vláda si nepochopiteľne osvojila jej tvrdenia do takej miery, že vládny materiál bol z veľkej časti spracovaný štýlom copy&paste. Navyše, segment kongresov sa pod vplyvom pandémie značne mení, čo analýza absolútne nezohľadňuje.
  3. Rozhodovanie o desiatkach miliónov eur zo štátnej kasy je v rukách občianskeho združenia, čo principiálne považujeme za problém. Rozhodovať má predsa štát, a nie občianske združenie, ktoré vzniklo iba niekoľko dní pred tým, ako vláda schválila desiatky miliónov na NKKC, čo je zrejme svetový unikát. Problém je z nášho pohľadu aj to, že toto občianske združenie má skúsenosti len s organizáciou podujatí s pár stovkami účastníkov a v prevažnej miere financovaných zo štátneho rozpočtu, a nie s ekonomicky efektívnou prevádzkou kongresového centra. Navyše, zástupcov občianskeho združenia a pracovnej skupiny sme opakovane pozývali na stretnutie a bližšiu prezentáciu nášho projektu. Na verejnú prezentáciu ani na stretnutie si za rok a pol nenašli čas (na rozdiel od projektu na Trnavskom mýte), čo určite nesvedčí o úprimnom záujme projekt Incheby spoznať.
  4. Štúdia občianskeho združenia sa absolútne nevenovala kritériám bezpečnosti a výstavných priestorov. Najmä v prípade medzinárodných štátnických podujatí na najvyššej úrovni hrozí na Trnavskom mýte uzatváranie jednej z najväčších križovatiek v meste a následný dopravný kolaps. Výstavné priestory sú zasa neodmysliteľnou súčasťou organizovania kongresov. Aj samotný Útvar hodnoty za peniaze tvrdí, že výmera výstavných priestorov môže byť dôležitým faktorom pri lákaní klientov organizujúcich najväčšie podujatia, ktoré tvoria najväčšiu časť prínosov centra, a že Ministerstvo financií nevie overiť, či je navrhovaná výmera projektu dostatočná pre deklarované ciele. Z našej strany na základe 50-ročných skúseností s prevádzkou výstavno-kongresového centra však môžeme konštatovať, že výstavný priestor víťazného projektu o rozlohe 2 250 m2 je jednoznačne nepostačujúci.
  5. Za zásadné považujeme hodnotenie a odporúčanie Útvaru hodnoty za peniaze, že štúdiu by mal pripraviť štát, optimálne Ministerstvo kultúry s Ministerstvom dopravy a výstavby, ktoré cez agentúru Slovakia Travel zastrešuje aj kongresovú turistiku. Za ideálny by sme považovali postup, ktorý definuje aj ÚHP: definovať vlastné kritériá, vyhlásiť verejnú súťaž, následne vyhodnotiť všetky lokality a preskúmať optimálnu mieru financovania zo strany štátu. Útvar hodnoty za peniaze ďalej konštatuje, že analýza ekonomicky zhodnotila len jednu lokalitu a nie je možné posúdiť, či uvedený projekt najlepšia hodnota za peniaze.