Pridané:

Sprievodné aktivity Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska na veľtrhoch CONECO a RACIOENERGIA

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ktorého hlavným cieľom je presadzovanie rozvoja a záujmov Slovenského stavebníctva a vytváranie podmienok pre dlhodobú stabilitu a perspektívu stavebníctva na Slovensku, organizuje v priestoroch medzinárodného veľtrhu CONECO 2024 spolu s partnermi viacero odborných podujatí. Najzaujímavejšie podujatia budú: diskusné fórum s názvom Fórum Slovenského stavebníctva 2024, Pavilón vzdelávania a inovácií, súťaž Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou CONECO, súťaž Majstrovstvá Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl. Ďalším lákadlom pre návštevníkov bude aj simulátor bagru, rovnako aj prezentácie viacerých spoločností s inováciami v stavebníctve a v neposlednom rade aj samotný stánok Zväzu, v ktorom bude prezentovaná aj Zelená dohoda pre budovy.

Fórum slovenského stavebníctva 2024

Fórum slovenského stavebníctva sa uskutoční dňa 21. marca 2024 v priestoroch Incheba EXPO Clubu. Odborným garantom fóra sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Technický skúšobný ústav stavebný, n. o. Spoluorganizátormi fóra sú Ministerstvo dopravy SR a Európska investičná banka. Fórum bude rozdelené do panelov:

  • Požiadavky a podmienky na uskutočnenie obnovy budov.
  • Financovanie úspor energie pri obnove budov a podpora inovatívnych riešení.
  • Nové kvalifikačné požiadavky pre stavebníctvo 4.0 a 5.0 a adaptácia trhu práce.

Fórum je určené všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom, starostom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, účastníkom procesov vzdelávania v stavebníctve. Cieľom podujatia je zoznámenie sa s najnovšími trendami a poznatkami, výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou, propagácia dobrej praxe a úspešných príkladov a odborná diskusia účastníkov investičnej výstavby.

Pavilón vzdelávania a inovácií

Záujem žiakov a študentov o štúdium stavebníctva na Slovensku klesá. V spoločnosti aj naďalej prevláda názor, že stavebníctvo je špinavé, zastaralé a neperspektívne odvetvie, čo nie je pravdou. Organizáciou 2. ročníka Pavilónu vzdelávania a inovácií máme za cieľ ukázať návštevníkom veľtrhu využívanie digitalizácie a automatizácie vo výučbe a následnom využití v praxi. Súčasťou pavilónu budú aj prezentácie možnosti uplatnenia v modernom stavebníctve. V dňoch 20. – 22. marca 2024 v hale A1 bude v pavilóne prezentovať 12 najvýznamnejších stredných odborných a priemyselných škôl na Slovensku ako aj stavebné fakulty z Košíc a Žiliny. Slávnostné otvorenie pavilónu sa uskutoční 20. marca o 11:00 v hale A1. Účasť na otvorení už potvrdili: štátny tajomník Ministerstva dopravy SR, Igor Choma, štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Slavomír Partila, rektor Technickej univerzity v Košiciach, Peter Mésároš, vedúca kancelárie slovenského zastúpenia Európskej investičnej banky, Zuzana Kaparová a prezident ZSPS, Pavol Kováčik.  Súčasťou pavilónu budú aj prezentácie niektorých inovácií využívaných projektovými či stavebnými spoločnosťami v stavebníctve.

Účastníci sa budú môcť zoznámiť napríklad s virtuálnou, zmiešanou alebo rozšírenou realitou, ktorá sa stáva neoddeliteľným pomocníkom v stavebníctve, s inovatívnymi ekologickými riešeniami pre budovy, zelenými fasádami a strechami, s 3D digitálnym modelom dopravnej infraštruktúry, s meračskou technikou, geodetickými stanicami, s tvorbou GREEN a SMART riešení, s inováciami vo vede a výskume a ich aplikáciou v praxi, s ukážkami prác v 3D programoch, so smart ovládaním domácnosti a 3D tlačou a meraním prostredníctvom dronov. Prezentácia vzdelávania v stavebníctve sa organizuje aj vďaka širokej podpore spoločnosti Incheba, a.s., ktorá organizuje veľtrh.

Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou CONECO.

Cech strechárov Slovenska organizuje v poradí už 23. ročník súťaže „Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou CONECO“, konaných v dňoch 20. a 21. marca 2024 v priestoroch výstaviska INCHEBA EXPO a. s. Bratislava, ako sprievodný program počas odborného medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2024.

Je to jedna z foriem, ktorou podporujeme odborné školstvo v rozvíjajúcom sa stavebnom ruchu na Slovensku a zviditeľňujeme zaujímavé stavebné remeslá, vzhľadom na nedostatok odborných pracovných síl na našom trhu práce.

Cech strechárov Slovenska ako dobrovoľné profesijné združenie organizuje túto finančne náročnú súťaž v spolupráci so svojimi Partnerskými členmi CSS a Riadnymi členmi CSS – Realizátormi a  touto vzájomnou pomocou  je každoročne súťaž zorganizovaná na dôstojnej úrovni. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo dopravy SR a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. V tomto roku bude súťažiť 7 škôl s 2-člennými družstvami v komplexnej novokoncipovanej profesii strechár. Slávnostné vyhodnotenie súťaže bude dňa 21. 3. 2024 za účasti zástupcov Partnerských členov CSS, sponzorov súťaže  a členov Predstavenstva CSS.

  1. Majstrovstvá Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl.

V roku 2024 sa v dňoch 20. – 21. marca 2024 koná v poradí už 20. ročník súťaže počas stavebného veľtrhu CONECO 2024. Absolventi predvedú návštevníkom veľtrhu svoje zručnosti a kreativitu, ktoré nadobudli počas praktickej výučby. Organizátorom majstrovstiev je Cech maliarov Slovenska a záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo dopravy SR a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Tým, že maliarske remeslo ponúka nespočetné množstvo vlastnej fantázie, tešíme sa každý rok na ukážkové prevedenia ich vlastnej tvorbe. Súťaž pozostáva z troch častí – povinnej tvorby, kde sa hodnotí presnosť, čistota a optika daného zadania, v druhej časti ide o vlastnú tvorbu, motív ktorý si súťažiaci sami vyberú a v tretej časti sa súťažiaci popasujú s dekoratívnou technikou, ktorá je stále veľmi žiadaná a moderná. Presnosť, optika, čistota a vlastná fantázia  to sú atribúty najúspešnejších súťažiacich. Príďte aj Vy podporiť zručných a nápaditých maliarov, ktorí aj tento rok vytvoria profesionálne diela.

Zvládol by si byť bagristom?

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska v spolupráci so spoločnosťou STRABAG s.r.o. v rámci medzinárodného veľtrhu pripravil pre návštevníkov aj tento rok v dňoch 20. a 21. marca, bagrový trenažér spoločnosti STRABAG. Kabína a ovládací panel sú rovnaké ako v skutočnom stavebnom stroji a v kombinácii s hydraulickým pohyblivým sedadlom vám verne sprostredkujú prácu bagristu na stavbe. Na úvod dostanete krátku inštruktáž a následne sa môžete pustiť či už do premiestňovania zeminy, hĺbenia výkopov alebo plnenia drviča. Vďaka rôznej náročnosti úloh sa s trenažérom zabaví ktokoľvek – od detí až po profesionálnych bagristov.

Stánok Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Tradične aj v tomto roku bude mať zväz na veľtrhu svoj stánok. Stánok bude v tomto ročníku opäť zameraný na prepojenosť stavebníctva s novými a digitálnymi technológiami a nové výzvy, ktoré stavebníctvo čakajú. V stánku budeme prezentovať záverečné výsledky medzinárodného európskeho projektu GreenDeal4Buildings. V rámci inovačného programu EÚ Horizont 2020 boli zriadené okrúhle stoly na implementáciu iniciatívy inteligentného financovania inteligentných budov v Českej republike a na Slovensku.

Výstupom projektu je 8 cestovných máp a akčných plánov, na ktorých príprave sa podieľali všetci významní stakeholderi. Zameriavajú sa na rozvoj troch pilierov iniciatívy venovaných obytným a nebytovým budovám, priemyselným stavbám a inteligentnej mestskej infraštruktúre. Viac na https://greendeal4buildings.eu/