Pridané:

Seminár k európskemu obrannému fondu

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky/Sekcia modernizácia organizuje dňa 10. mája 2022 v rámci medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2022 seminár venovaný téme Európskeho obranného fondu (EDF). Seminár určený najmä pre zástupcov obranného priemyslu je unikátnou príležitosťou pre získanie a výmenu informácií o hlavných podmienkach a princípoch využitia EDF v oblasti výskumu a vývoja v spolupráci so zahraničným priemyslom členských štátov Európskej únie.

Seminár sa uskutoční v Expo Clube v areáli Incheby, 10. 5. 2022, v čase od 15:00 do 17:00

Kontaktná osoba pre seminár a registráciu: Ing. Igor Dobrovič email: igor.dobrovic@mil.sk tel.: +421 960 317 511