Pridané:

Pavilón inovácií na veľtrhu Coneco

Súčasťou blížiaceho sa 43. ročníka medzinárodného veľtrhu stavebníctva Coneco bude aj Pavilón inovácií pod gesciou Zväzu stavebných podnikateľov. 

Pavilón prináša ukážky inovácií, modernizácií a nových prístupov v oblasti stavebníctva a pridružených odborov.

Návštevníci si budú môcť:

 •  vyskúšať:
  • virtuálnu, zmiešanú alebo rozšírenú realitu, ktorá sa stáva neoddeliteľným pomocníkom v stavebníctve,
  • inovatívne ekologické riešenia pre budovy, zelené fasády a strechy,
  • 3D digitálnym modelom dopravnej infraštruktúry,
  • meračskú techniku a geodetické stanice, ktoré sa používajú na geotechnický monitoring pri výstavbe,
  • diagnostiku plynového kotla,
  • systémy a aplikácie slúžiace na ovládanie inteligentnej domácnosti,
  • termokameru, ktorá sa využíva na optimalizáciu nákladov na kúrenie a na zisťovanie izolačných vlastností materiálov,
  • digitálne projektovanie v stavebníctve,
  • prácu inštalatéra na výukových paneloch
 • pozrieť ukážky:
  • aplikácie virtuálnej reality vo výučbovom procese v technických odborných predmetoch,
  • robotizovanej stanice v obore geodézia (zber dát, vytyčovanie, spracovanie údajov),
  • dronu s termokamerou,
  • tvorby stavebných výkresov a projektov v CAD programoch,
  • ukážky práce inštalatérov a stolárov,
  • kompletnej diagnostiky komína ako aj ukážky revízie, kontroly a čistenia,
  • ukážky zakladania s tvarovkami na sucho,
  • 3D modelov prác žiakov  v odbore modelárstvo, ktoré boli súčasťou projektov v rôznych súťaží