Pridané:

Osobnosť cestovného ruchu za rok 2019

Počas slávnostného večera pri príležitosti otvorenia medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu a gastronómie  ITF Slovakiatour a Danubius Gastro boli udelené ocenenia Osobnosť cestovného ruchu 2019.

Ocenenie ministra dopravy a výstavby SR si z rúk Lenky Šprochovej, riaditeľky Sekcie cestovného ruchu MINDOP, prevzali až 2 osobnosti:

 

PhDr. Eva Mazuchová za dlhoročné pôsobenie v turistickom informačnom centre a v Asociácii informačných centier Slovenska, so zdôraznením jej prínosu predovšetkým v oblasti tvorby manuálov a štandardov pre činnosť turistických informačných centier.

 

 

 

Mgr. Marián Bilačič za dlhoročné pôsobenie v role sprievodcu cestovného ruchu a Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu, so zdôraznením jeho prínosu za spoluautorstvo európskej technickej normy na vzdelávanie sprievodcov cestovného ruchu a za jeho ďalšiu vzdelávaciu a organizátorskú činnosť.