Pridané:

Motocykel a Boat Show, Coneco a Autosalon sa uskutočnia v roku 2021

Milí návštevníci,

radi by sme vás informovali o náhradných termínoch veľtrhov a výstav, ktoré sa pre zákaz organizovať hromadné podujatia nemohli uskutočniť v jarnej sezóne tohto roka. Konkrétne ide o výstavy Motocykel a Boat Show, veľtrhy stavebníctva a energetickej efektívnosti Coneco – Racioenergia a prestížny bratislavský Autosalon.

Už v predchádzajúcom období sme vás oboznámili s tým, že uvedené podujatia budú preložené na náhradné termíny. Okrem toho, že ochrana zdravia našich návštevníkov, vystavovateľov i zamestnancov je pre nás prioritou, rešpektujeme a dôsledne dodržiavame všetky opatrenia prijaté vládou SR, v tomto prípade najmä zákaz organizovať hromadné podujatia kultúrnej, spoločenskej, športovej či inej povahy, ktorý platí až do odvolania.

Hoci postupne v niekoľkých fázach nastáva uvoľňovanie preventívnych a reštrikčných opatrení prijatých s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia Covid-19, situácia sa na základe vývoja a počtu potvrdených prípadov môže operatívne meniť a opatrenia znova sprísňovať. Navyše, otázny zostáva aj režim na hraniciach, ktorý je pre organizovanie veľtrhov a výstav dôležitý, nakoľko časť našich vystavovateľov i návštevníkov pochádza práve zo zahraničia.

Aj z toho dôvodu sme po dôkladnej úvahe a vyhodnotení všetkých dostupných informácií a faktov, ako i po intenzívnej komunikácii s našimi vystavovateľmi a partnermi, rozhodli zorganizovať výstavy Motocykel a Boat Show, veľtrhy Coneco a Racioenergia, rovnako ako bratislavský Autosalon, až v roku 2021. To nám dáva priestor na to, aby sme pre vás mohli pripraviť podujatia na vysokej úrovni plné noviniek, skvelých sprievodných programov a inovácií, a aby sme sa mohli naplno sústrediť na organizovanie veľtrhov a výstav, ktoré sa v pôvodných termínoch uskutočnia v druhej polovici tohto roka (vrátane veľtrhu obrannej techniky IDEB, ktorý sa bude konať v náhradnom termíne 28. – 30. októbra).

Veríme, že informáciu o náhradných termínoch prijmete s pochopením. Ďakujeme vám za doterajšiu dôveru a budeme sa tešiť na stretnutie s vami.