Pridané:

Informácia o konaní Dní Vianoc v Inchebe

Milí návštevníci, Dni Vianoc v Inchebe sa v súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou a z nej vyplývajúcich vládnych opatrení (lockdown, zákaz vychádzania) nebudú môcť začať v plánovanom termíne 2. decembra 2021. Mrzí nás, že sme boli nútení k tomuto kroku pristúpiť. Na druhej strane je našou povinnosťou dodržiavať všetky aktuálne opatrenia a správať sa zodpovedne s ohľadom na ochranu verejného zdravia, ktorá je v súčasnosti najvyššou prioritou.

V nasledujúcich dňoch budeme pozorne sledovať vývoj situácie a prípadnú zmenu v protiepidemických opatreniach, aby sme vedeli včas vyhodnotiť možnosť konania Dní Vianoc v Inchebe v neskoršom termíne, a to aj vzhľadom na epidemické riziko.

Veríme, že sa nám túto neľahkú dobu podarí spoločne prekonať a ďakujeme vám za priazeň.