Pridané:

Bratislavský Autosalon sa presúva na jeseň

Obľúbený bratislavský Autosalon, ktorý sa mal uskutočniť v termíne 20. – 25. apríla 2021, sa s ohľadom na súčasnú pandemickú situáciu presúva na jeseň tohto roka. Zámerom Incheby je zorganizovať jedinečné podujatie na vysokej úrovni, ktoré opätovne vyvolá záujem v radoch verejnosti a médií – a to aj vzhľadom na to, že v stredoeurópskom regióne pôjde o najvýznamnejšie podujatie svojho druhu.

Incheba od prepuknutia pandémie na Slovensku vyvíjala maximálne úsilie, aby pri priaznivejšej epidemickej situácii bola organizácia veľtrhov a výstav umožnená. Zároveň však zodpovedne dbá na ochranu verejného zdravia a rešpektuje všetky nariadenia kompetentných autorít.

Vzhľadom na doterajší vývoj epidemickej situácie na Slovensku i v ďalších európskych krajinách, prihliadnuc na platné protiepidemické opatrenia a predĺženie núdzového stavu do 28. apríla je ale zrejmé, že Autosalon nebude možné v aprílovom termíne realizovať.

Náhradný termín bol stanovený na 21. – 26. septembra 2021. „Veríme, že postupujúci proces vakcinácie – nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách – prispeje k rýchlejšiemu zvládnutiu pandémie a stabilizovaniu situácie, a že bude mať pozitívny vplyv na všetky oblasti života vrátane segmentu výstavníctva,“ uviedol Alexander Rozin ml., výkonný riaditeľ akciovej spoločnosti Incheba.