Značka kvality SK

Podporiť spotrebu domácich potravín – aj to je jeden z cieľov označenia Značka kvality. Tú Ministerstvo pôdohospodárstva SR udeľuje výrobkom, ktoré obsahujú aspoň 75 percent suroviny zo Slovenska. Produkty, ktoré svojou nadštandardnou kvalitou prevyšujú porovnateľné výrobky na trhu, môžu získať Značku kvality SK GOLD. Na slávnostnej recepcii k veľtrhu Danubius Gastro boli ocenenia Značka kvality a Značka kvality SK Gold udelené ďalším výrobkom. Ich zoznam si môžete pozrieť tu: ZNAČKA KVALITY SK

značka kvality značka kvality