Zdravotnícke výstavy aj s darovaním krvi

V Inchebe sa v piatok 17.10. skončili výstavy SLOVMEDICA a NON-HANDICAP orientované na zdravotnícku problematiku. Na ploche 1900 m2 sa od stredy 15.10. predstavilo 50 vystavovateľov zo 4 krajín. Výstavy tento rok premiérovo odštartovali spoločne s veľtrhom nábytku, bytových doplnkov a interiérového dizajnu MODDOM, pričom jedným zo zámerov bolo dosiahnuť synergiu v oblasti bezbariérového bývania.

Portfólio vystavovateľov tvorili nábytok a vybavenie do nemocníc a ordinácií, ponuka invalidných vozíkov, protéz a ďalších zdravotníckych pomôcok, úprava vozidiel pre telesne postihnutých, ale napríklad aj prezentácia liečebných kúpeľov.

Nezisková organizácia EPIC predstavila austrálsky model zamestnávania ľudí s postihnutím, tzv. Supported Wage System (Systém adekvátnej mzdy). Podľa mnohých názorov ide o jeden z hlavných nástrojov uplatnenia sa ľudí aj s vážnymi formami postihnutia na otvorenom trhu práce. Prostredníctvom tohto nástroja majú zamestnávatelia možnosť ľuďom s výrazne zníženým stupňom funkčnej schopnosti vyplácať nižšiu ako minimálnu mzdu. Prostredníctvom Supported Wage System sú zamestnávaní najmä ľudia, ktorí sú v našom sociálnom systéme takmer nezamestnateľní, a teda odsúdení na sociálnu izoláciu. Zamestnanie u tejto kategórie ľudí je do veľkej miery považované najmä za spôsob udržiavania sociálneho kontaktu.

Výstavy okrem ponuky sortimentu priniesli aj pomoc v podobe darovania krvi. V spolupráci s Národnou transfúznou službou sa v piatok v priestoroch výstaviska uskutočnila Výstavná kvapka pomoci. Ponuku vystavovateľov doplnil tiež odborný sprievodný program. V rámci  VIII. vedeckej konferencie InfoMedica sa s prednáškami odprezentovalo množstvo odborníkov z oblasti medicíny, biofyziky, laboratórnej diagnostiky a ďalších dôležitých odborov.

Záverečná tlačová správa SLOVMEDICA / NON-HANDICAP 2014 (.pdf)

Pre viac informácií kontaktujte:

Martina Macková
Hovorkyňa
Incheba, a.s.
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava, Slovakia
M + 421 911 100 726
T  + 421 2 6727 3345