Zdravotnícke výstavy

V termíne 26. – 28. 9. sa na výstavisku Incheba Expo Bratislava súbežne uskutočnia tri medzinárodné výstavy zamerané na zdravotníctvo: Slovenské dentálne dni, Slovmedica a Non-Handicap. S cieľom kontinuálne získavať nové vedomosti a poskytovať čo najlepšiu starostlivosť sa na výstavách stretávajú odborníci, ktorí pracujú v rôznych odvetviach zdravotníctva. Prichádzajú kvôli výmene poznatkov, zúčastňujú sa sprievodných programov a zaujímajú sa o novinky. Zdravotnícke výstavy v tomto roku opäť prinesú zaujímavosť pre širokú verejnosť. Dom zdravia druhýkrát otvorí brány ľuďom čo dbajú o svoj
zdravotný stav a preventívne chcú absolvovať rôzne vyšetrenia pod jednou strechou.

Slovenské dentálne dni sú miestom stretnutia zubných lekárov, sestier, zubných laborantov, dentálnych hygienikov, ale výstavu si so záujmom prezrie aj široká verejnosť dbajúca o zdravie svojho chrupu. Predvedú najnovšie technologické
vylepšenia v oblasti starostlivosti o chrup a dentálnu hygienu. Mať zdravý chrup dnes už vôbec nie je samozrejmosťou. Nesprávne stravovacie návyky a životospráva spôsobujú, že medzi mladými ľuďmi je takmer nemožné nájsť niekoho, kto by
nemal skúsenosti s ošetrením zubného kazu. Udržať si zdravé zuby neraz stojí podstúpiť nepríjemnú bolesť a nie málo finančných prostriedkov. Z tohto titulu bol do sprievodného programu zaradený Svetový deň ústneho zdravia, počas ktorého budú študenti zubného lekárstva dávať deťom inštruktáž o správnom čistení chrupu a takto šíriť myšlienky osvety a prevencie.

Výstavy Slovmedica a Non-Handicap oboznámia verejnosť s najnovším vybavením nemocníc, rôznymi prístrojmi a nástrojmi pre ošetrovanie pacientov, ktoré zmierňujú bolesť či uľahčujú rekonvalescenciu ležiacich. Zdravotne postihnutí tu nájdu rôzne
špecializované predmety dennej potreby. K odborným výstavám neodmysliteľne patrí aj sprievodný program zameraný na zdieľanie nových poznatkov, vďaka ktorým sa zlepšia liečebné metódy a postupy v zdravotníckych zariadeniach.

Zdravie má v Inchebe zelenú pre odborníkov aj širokú verejnosť od 26. do 28. 9.