Zdravie na prvom mieste

V Inchebe po letnej prestávke opäť začína sezóna veľtrhov a výstav. Jesennú šnúru odštartujú Slovenské dentálne dni, Slovmedica a Non-Handicap. Kvôli veľkému záujmu verejnosti, výstavy aj tento rok doplní Dom Zdravia otvorený pre všetkých, ktorí majú záujem spoznať svoj zdravotný stav a predchádzať civilizačným ochoreniam. Ak aj vy chcete niečo pre seba urobiť, navštívte zdravotnícke výstavy v Inchebe bezplatne od 26. do 28. septembra.

Výstavy Slovmedica a Non-Handicap oboznámia verejnosť s najnovším vybavením nemocníc, rôznymi prístrojmi a nástrojmi pre ošetrovanie pacientov, ktoré zmierňujú bolesť či uľahčujú rekonvalescenciu ležiacich. Zdravotne postihnutí tu nájdu rôznešpecializované predmety dennej potreby. K výstavám neodmysliteľne patrí aj sprievodný program zameraný na zdieľanie nových poznatkov, vďaka ktorým sa zlepšia liečebné metódy a postupy v zdravotníckych zariadeniach.

Slovmedica  non-handicap

Dom Zdravia verejnosti v tomto roku ponúkne množstvo preventívnych vyšetrení ako napríklad meranie tlaku, cholesterolu, cukru v krvi, konzultácie zdravého životného štýlu, vyšetrenia zraku, chrupu, znamienok, či kĺbov. Všetky služby budú poskytované odbornými lekármi a inými zdravotníckymi pracovníkmi bezplatne a bez nutnosti objednať sa.

Počas troch dní skúsení záchranári naučia verejnosť ako správne podať prvú pomoc nielen dospelému, ale aj malému bábätku. Ľudia si vyskúšajú aj ošetrenia realisticky vyzerajúcich krvavých poranení.

dom zdravia  dom zdravia